Riziká očkovania… ??? !!!

Slovensko je jedna z mála európskych krajín, kde  povinnosť očkovania vyplýva zo zákona, zatiaľ čo v iných štátoch sa očkovanie len odporúča… Prečo asi?

Sú vakcíny bezpečné? Aké riziká s očkovaním súvisia? Čo obsahujú jednotlivé vakcíny a sú skutočne potrebné všetky nakombinované vakcíny, ktorými sme zo zákona povinní dať očkovať naše deti? A aké “môžu” byť nežiaduce reakcie, až následky  a kedy sa môžu objaviť? Sme dostatočne informovaní o rizikách očkovania, alebo sme iba rukojemníkmi farmaceutického priemyslu?

Posúďte sami:

Čo rozumieme pod pojmom očkovanie? Každá vakcína obsahuje antigény, ktoré stimulujú imunitný systém človeka. Naše telo si vie na základe toho proti danej chorobe vytvoriť protilátky a tzv. pamäťové bunky, ktoré dlhodobo kolujú v krvi človeka a bránia ho pred konkrétnym ochorením.

Očkovacie látky obsahujú hlavnú zložku, ktorá stimuluje imunitný systém a pomocné látky, dôležité pre stabilitu , bezpečnosť a trvanlivosť. Hlavná zložka je pripravovaná z celého vírusu, alebo baktérie, alebo len z významných častí pôvodcu (polysacharidy, proteíny), alebo z látok produkovaných pôvodcami (toxoidy).

O vakcínach sa všeobecne verí, že fungujú vďaka produkcii protilátok. Lenže množstvo výskumníkov zistilo, že prítomnosť protilátok znamená len jedno: imunitný systém prišiel do styku s antigénom. Zistilo sa, že neexistuje jasná korelácia medzi hladinou protilátok a ochranou voči čiernemu kašľu, a že neexistuje ani všeobecné laboratórne kritérium odolnosti. Medicínska komunita nemá ani len základné chápanie imunitného systému novorodenca.

Dve generácie očkovania urobili dnešné bábätká zraniteľnejšími voči ochoreniu, pretože očkované matky prenesú na svoje bábätká menej protilátok než matky, ktoré majú prirodzenú odolnosť voči ochoreniu, čím sa bábätká očkovaných mamičiek stávajú náchylnejšími k ochoreniu v prvom roku života.
Očkovanie, podľa medicínskych štúdií, preukázateľne robí deti náchylnejšími voči ochoreniu v čase po zaočkovaní, kvôli efektu „preťaženia“ imunitného systému, čo vedie k celkovo zníženej odolnosti. Preukázalo sa, že vírusové vakcíny potláčajú bunkovú imunitu, ktorá slúži ako prvá obranná línia proti infekcii a ochoreniu. Výsledkom tohto potlačenia bunkového imunitného systému nie je prevencia ochorenia, ale neschopnosť tela prejaviť sa, reagovať na chorobu a zvládnuť ju!

Výroba vakcín: vakcíny obsahujú veľmi toxické substancie, ktoré sú pre naše telá jedovaté. Napr. mnoho vakcín obsahuje formaldehyd, zložku, ktorá je mimoriadne jedovatá a navyše je to známy karcinogén. Mnoho vakcín tiež obsahuje hliník, ktorý často spôsobuje reakcie na mieste vpichu a môže spôsobiť alergickú reakciu na ďalšie dávky vakcíny. Hliník je spájaný s Alzheimerovou chorobou a demenciou.

Vakcína proti chrípke a tiež vakcína tetanus-záškrt pre dospelých tiež obsahujú trimerosal, ktorý je obdobou ortuti. Iné vakcíny zas obsahujú 2-fenoxyetanol, ktorý dráždi oči, kožu, dýchaciu sústavu a používa sa ako rozpúšťadlo pre farby a nemrznúca zmes v chladiacich kvapalinách do motorov. Vakcíny sa vyrábajú s použitím ľudských a zvieracích tkanív, vrátane krvi teľacích plodov, tekutiny z kuracích embrií, buniek z opičích obličiek, ľudských diploidných buniek, ktoré pochádzajú z dvoch potratených bábätiek a používajú sa aj takzvané hepa bunky, pochádzajúce z ľudských nádorov.

obr. zdroj: http://dolezite.sk/pictures/1979.jpg

Hliník vo vakcíne: vstrebateľnosť takmer 100%, doba vylučovania roky, pretože sa rozšíri do celého tela. Povolený limit pre parenterálne (infúzne) zdroje hliníka pre dialyzovaných pacientov a nedonosené deti je 5 μg/l. Na celé cca dvojmesačné dieťa to je cca 30 μg/l.

Oficiálne udávané množstvo hliníka vo vakcíne Infanrix Hexa je 820 ug (mikrogramov), viď. http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Infanrix%20Hexa%20PI.pdf. Množstvo hliníka vo vakcíne Synflorix (ktorá je obvykle aplikovaná súčasne) je ďalších 500 mikrogramov, viď. http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/Synflorix%20Souhrn%20SPC.pdf.

Ak je táto kombinácia aplikovaná 2 alebo 3-mesačným kojencom vážiacim cca 5–6 kg, dieťa dostane naraz do tela celkom 1,32 miligramov hliníka. (miligram = 1.000 mikrogramov). Tato dávka prekračuje limit pre parenterálny príjem cca 40–50x, podľa hmotnosti dieťaťa. Prečo by nám to malo robiť starosti? Počítajte: Vo vedeckej literatúre sa uvádza, že hladiny vyššie ako 100 mikrogramov na liter krvi sú toxické. Doslova sa v článku Aluminium toxicity in infants and children (Pediatrics, March 1996, 97(3):413-416) uvádza, že “presný prah toxicity nie je známy, ale môže byť i nižší ako 100 μg/l”. To znamená, že hladina 100 μg/l je veľmi benevolentná. 5 kg kojenec má cca 0,5 l krvi. Nepotrebujeme ani kalkulačku, aby sme dokázali spočítať, že hladina hliníka v krvi po tejto kombinácii vakcín bude 2,64 miligramov na liter, čo presahuje hranicu toxicity 26x !!!!! Malý kojenec má nezrelé a nedostatočne funkčné ľadviny, preto sa hliníka nedokáže zbavit Predpokladaný polčas vylučovania hliníka z organizmu po injekčnom podaní sa odhaduje na roky.

obr. zdroj: http://baby-web.topky.sk/Upload/fotobanka/w633358406832002374.jpg
Bezpečnosť vakcín: všetky vakcíny môžu spôsobiť nežiadúce reakcie a väčšina vakcín môže byť pre mnohé deti mimoriadne nebezpečná. V niektorých prípadoch totiž očkovanie pôsobí ako spúšťač vážneho ochorenia, ktoré drieme v tele človeka a podaním vakcíny sa ochorenie rozbehne. Neexistuje spôsob, ako dopredu zistiť, či reakcia u dieťaťa bude malá a krátkodobá, alebo život ohrozujúca. Navyše neexistuje spôsob, ako zistiť, či vakcína spôsobí alebo nespôsobí autoimunitné ochorenie o niekoľko rokov neskôr. Nevykonali sa žiadne dlhodobé štúdie bezpečnosti vakcín, v ktorých by sa porovnávalo s „kontrolnou“ skupinou nezaočkovaných detí! Bezpečnostné testy vakcín sú založené na metodológii, ktorá je z vedeckého hľadiska pochybná, sú príliš krátke, a príliš obmedzené v reprezentovaných populáciách, a nie sú predmetom nestrannej kritiky.

Nežiadúce reakcie: oponentsky posudzované medicínske žurnály publikujú stovky hlásení o vážnych nežiadúcich reakciách na všetky vakcíny, vrátane mnohých hlásení o trvalom postihnutí až smrti. Nežiadúce reakcie sa môžu objaviť krátko po podaní vakcíny, alebo pomaly postupovať počas nasledujúcich týždňov alebo mesiacov. Uvádzajú sa podrobnosti o niektorých reakciách, ktoré pripustili výrobcovia vakcín:
●bolesť, zatvrdnutie, začervenanie a opuch miesta vpichu;
●horúčka, nezvyčajný plač, nepokoj, podráždenosť, nezvyčajná spavosť, zvracanie, hnačka, bolesť hlavy, potenie, zimnica;
●dýchacie problémy, kŕče, neutíšiteľný krik, encefalitída;
●Guillain-Barré syndróm, roztrúsená skleróza, artritída, myalgia, strata zraku alebo sluchu, trombocytopénia, vaskulitída, opuch lymfatických uzlín;
●kolaps / šokový stav, poškodenie mozgu, anafylaktické reakcie, smrť!!!

Niečo z “histórie” autizmu: Autizmus ako entita bol neznámy ešte pred začiatkom 40. rokov minulého storočia, kedy sa jednoducho začal objavovať v malom počte. Strmý nárast jeho výskytu začali pozorovať v Spojených Štátoch koncom 70. rokov a v Spojenom Kráľovstve po roku 1988 následne po širokom používaní MMR vakcíny (Measles, Mumps, Rubella, čiže osýpky, mumps, rubeola) v oboch týchto krajinách. Očkovacie autority v obidvoch krajinách sú presvedčené, že medzi očkovaním MMR a autizmom nie je žiaden súvis. Nový klinický obraz sa začal objavovať približne v rovnakom období. Kým v skorších časoch sa symptómy autizmu pozorovali krátko po narodení, „narodil sa autistický“, neskôr už mnohé postihnuté deti sú najprv zdravé a normálne sa vyvíjajú počas prvých 12-15 mesiacov života. Niekedy medzi 15.-18. mesiacom zrazu prestanú nadobúdať nové schopnosti a potom začnú upadať, strácajú reč a sociálne zručnosti. V tom istom čase sa objavujú neurologické, imunitné a gastro-intestinálne (tráviace) príznaky: U niektorých detí sa vyvinuli kŕče, niektoré mali opakované infekcie a absolvovali opakované antibiotické liečby, a niektoré začali mať zvláštne stravovacie návyky a vážne hnačky, úporné zápchy alebo kombináciu obidvoch. Väčšina postihnutých detí dnes nie je jednoducho „autistických“, v zmysle psychiatrickej definície správania.
Tento súčasný klinický obraz spolu s faktom, že v mnohých prípadoch sa tie príznaky dajú zlepšiť a správanie kontrolovať, zdá sa podporujú presvedčenie rodičov, že ich deti boli normálne po mnoho mesiacov, že nadobudli schopnosti, a že niektoré schopnosti sa dajú znovu nadobudnúť, prinajmenšom čiastočne.
Niektorí rodičia dokonca hlásia, že ich deti, po tom, ako sa zlepšili na špeciálnych diétach, podporných prostriedkoch a terapii správania, upadli druhýkrát okolo veku 5 rokov po druhej dávke MMR vakcíny. Takáto situácia dvojitého zásahu (challenge-rechallenge) bola súdmi i komisiou Inštitútu medicíny (Institute of Medicine – IOM) akceptovaná ako dôkaz.

Očkovacie autority nevedia, čo spôsobuje autizmus, ale sú si celkom isté, že podanie MMR vakcíny NIE JE zodpovedné za regresívny autizmus a sú presvedčené, že akákoľvek “časová súvislosť” je tu jednoducho náhodná, “pretože autizmus zvyčajne nastáva vo veku približne 18 mesiacov”, krátko po podaní MMR vakcíny.

 Vakcíny preukázateľne spôsobili:

autizmus (Fischer, J.: Five Reasons to Look at Pharmaceutical Stocks, on http://www.fool.com/news/indepth/pharma/content/pharmastocks.htm?; Greenberg, D.S., 2001: At any cost, New Scientist, 172, 2312: 50.)

meningitídu (Horton, R., 2001: Lotronex and the FDA: a fatal erosion of integrity, The Lancet, Vol. 357, No. 9268)
diabetes (Committee on Government Reform, 2000: Conflicts of Interest in Vaccine Policy Making, Majority Staff Report, Committee on Government Reform, U.S. House of Representatives)
degeneratívne mozgové ochorenia vedúce k smrti (Moskowitz, R. MD, 1992: Vaccination: A Sacrament of Modern Medicine, Lecture presented at the annual conference of the Society of Homeopaths, Manchester, UK, September 1991. Published in The Homoeopath, 12: 137-144)
(Pozn. Ďalšie vedľajšie účinky, ako napríklad strata rečových schopností, epilepsia, sklerodermia a iné, nájdete v samostatných článkoch k jednotlivým vakcínam na http://rizikaockovania.sk/dok.htm )

Faktory, ktoré zvyšujú riziko nežiadúcich reakcií:
●dieťa nie je v úplnom poriadku v čase očkovania;
●rodinná história alergií, reakcií na očkovanie, kŕče, epilepsia alebo iné neurologické alebo imunologické problémy;
●zlá reakcia na predchádzajúcu vakcínu;
●alergia na niektorú zložku vakcíny;
●očkovanie nedostatočne vyvinutého dieťaťa podľa chronologického, nie gestationálneho veku.

Peniaze / Biznis: očkovací priemysel zarába každoročne miliardy. Všetci výrobcovia musia preukázať návratnosť investícií voči svojím akcionárom a je známe, že zisk položili nad bezpečnosť, čím uvrhli očkovaných ľudí do väčšieho rizika. Podiely vo farmaceutických spoločnostiach patria medzi najvýnosnejšie na tejto planéte…

„Naozaj nerozumiem, ako sa dá ospravedlniť masové očkovanie detí kdekoľvek proti ochoreniam, ktoré sú vo všeobecnosti mierne, ktoré ponúkajú celoživotnú imunitu, a ktoré väčšina detí nedostane, alebo ich hravo prekoná aj bez očkovania.“
profesor Gordon Stewart, Department of Community Medicine,
University of Glasgow

Veľké množstvo štúdií, ktoré boli vykonané a publikované v oponentsky posudzovaných medicínskych žurnáloch, bolo financovaných veľkými farmaceutickými spoločnosťami. Mnohí z ľudí, u ktorých sa predpokladala nezaujatosť, zapojených do výskumu bezpečnosti vakcín, alebo do schvaľovania vakcín, malo finančné väzby na farmaceutické firmy (podiely akcií, financovanie výskumu, atď.)
V celosvetovom meradle, tí doktori a profesionálni zdravotníci, ktorí vystupujú proti očkovaniu, strácajú financovanie výskumu, sú vylúčení zo spoločnosti svojimi kolegami, a v niektorých prípadoch stratia prácu…

„Jediná bezpečná vakcína je tá, ktorá sa nikdy nepoužije“
Dr. James A. Shannon, National Institute of Health

Zdroj:

http://rizikaockovania.sk/dok/ias/IAS-informujte_sa.pdf

http://rizikaockovania.sk/dok/vran/MMR_regresivny_autizmus_1-3.pdf

http://www.slobodavockovani.sk/news/hlinik-ve-vakcinach-trocha-jednoduche-aritmetiky-a-par-uvah/

http://baby-web.topky.sk/Clanky/a3249-Ockovanie-za-a-proti.aspx

Vitalita 2/2012 str. 28-29

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s