Indigové, krištáľové a dúhové deti

Veľa klientiek sa ma pýta na indigové, krištáľové a dúhové deti, takže tu sú niektoré poznatky a rozdiely medzi nimi:
Po indigových deťoch (ktoré sú viac menej “priekopníkmi” za duchovnejší pohľad na svet a citlivejší prístup k nemu) nasleduje generácia krištáľových  detí  (ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva a zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia; rezonujú so Zemou ako takou). V súčasnej dobe sa rodia deti dúhové (kombinujú najlepšie schopnosti indigo i krištáľových – žiaria podobne ako indigo; ale  nenásilnejšie, čiže ako krištáľové. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili).
Zdroj:
Doreen Virtue –Das Praxisbuch für Indigo-ElternLee Carroll – Indigo Kinder (The indigo-children)Wikipedia, Indigové detihttp://www.ezoterika.info/univerzum/indigove-deti/
http://baby-web.topky.sk/Clanky/a2307-Ziju-medzi-nami-indigove-deti.aspx
http://www.duhovacesta.cz/indigo
Čo znamená označenie indigové deti?
Toto pomenovanie indigové deti získali pre prevládajúcu indigovo-modrú farbu ich elektromagnetického poľa – aury. Indigovo modrá farba je farbou 6.čakry tzv. 3.oka a súvisí  s duchovnou cestou a silnou intuíciou.
Prevažná väčšina detí narodených po roku 1980 (uvádza sa, že až 80% z detí) je  indigo. Neznamená to však, že predtým sa tieto deti, nerodili, rodili ale sporadickejšie.

obr. prevzatý z: http://studio-anicka.blogspot.com/2011/05/indigove-deti.html
Čo je to aura? Každá práca vytvára energiu. Práca nášho tela, orgánov, mysle, povahy a temperamentu vytvára vibrácie – vo forme jemnej, subtilnej zvláštne sfarbenej energie – aury. V tejto aure sa odráža nevyváženosť, bloky, či choroby bytosti. Inak žiarime, keď sme zdraví, inak, keď sme chorí. Cholerici majú v aure viac červenej farby, flegmatici zemitej, melancholici zelenej… Naša aura sa môže dočasne zmeniť zo sekundy na sekundu, napr. sedíme v pohodlí domova, zazvoní nám telefón a my sa dozvieme správu, ktorá nás rozruší – toto sa ihneď dočasne prejaví i v našom energetickom poli.
Senzibilní ľudia sú schopní túto auru vidieť a túto auru vidia i niektoré indigové deti.
Farby tejto aury sa dajú vyrátať –  z nášho mena a dátumu narodenia vyrátame tzv.osobnostný kód a z neho najsilnejšie farebné spektrum, ktorým máme tendenciu žiariť.
Moja klientka, ktorej dcéra má už po dvadsiatke a spadá do skupiny indigových detí – si spomenula, že keď mala jej dcéra približne deväť rokov a išli spolu po ulici, okolo výkladu –  jej dcéra sa zastavila a nadšene volala: „Mami, mami, pozri sa na môj odraz vo výklade, ja žiarim na fialovo…“
Čím sú tieto deti zaujímavé?
Ide o silne individualistické deti, ktoré ku riešeniu vecí pristupujú intuitívne, od útleho veku veľmi samostatne a veľmi kreatívne. Majú silný emocionálny základ a  ich vnímanie je veľmi citlivé.
Častokrát sa stáva, že na určitý problém „ intuitívne vidia“ lepšie riešenie ako ich rodičia, či pedagógovia.  A práve tu môže vzniknúť problém, pretože, ak indigové deti dospelí nútia prijať ich zaužívaný a nepružný návod na riešenie –  indigové  deti si stoja za svojim postupom  a  preto sa môžu javiť ako neprispôsobivé, tvrdohlavé, príliš samostatné, neuznávajúce autority, problémové…
„Hovoria“ očami už od pôrodnice
Táto aura je jednoznačná od narodenia, indigové deti sa rodia s určitými danosťami, ktoré sa v aure odzrkadlia. Indigové deti akoby odmalička nechceli strácať čas spánkom. Keď už predsa len konečne zaspia, často sa veľmi skoro zasa prebudia. Je to sčasti spôsobené i tým, že sa na svet dokážu pozerať citlivejšie – senzibilnejšie a teda vnímajú rôzne farby, ktoré bežní ľudia nevidia a preto je bežné, že sa indigové miminká na nás pozerajú očami, ktorými akoby chceli vyjadriť že všetkému, čo rozprávame rozumia.
Vnímavé mamičky indigových miminiek si môžu všimnúť, že ich detičky sa často pozerajú smerom, kde nikto nestojí a predsa akoby s niekým komunikovali , usmievajú sa a touto činnosťou sa bavia veľmi často. Tri  menej skeptické a vnímavé mamičky mi potvrdili, že majú pocit, akoby sa ich miminká “bavili” so svetlenými bytosťami, či anjelmi.
Tieto deti len zriedkakedy plačú. Ťažkosti môžu nastať v okamihu, keď idú do škôlky a majú sa prispôsobiť dennému režimu a začleniť sa do kolektívu (detské hry ich príliš nezaujímajú).
V škole im často diagnostikujú poruchy pozornosti, hyperaktivitu, dyslexiu. Pozornosť však dokážu udržať… keď chcú. Ich pozornosť je veľmi nestála, môžu robiť viac vecí naraz. „Keď indigo nežije v harmonickom prostredí, nebýva v dobrej kondícii. Môžu sa dostaviť depresie alebo sebadeštruktívne správanie. V školách sa tieto deti veľmi často stretávajú so šikanovaním,“ tvrdí psychológ Habr.
Tieto deti sa vedia neuveriteľným spôsobom vcítiť do pocitov druhých, niektorí rodičia dokonca u svojich potomkov pozorujú schopnosť telepatie, čiže prenosu myšlienok na diaľku.
Aké sú charakteristické znaky týchto detí?podľa L. Carroll a J. Tober, ktoré uviedli vo svojej knihe The Indigo Children:
Popísať charakter týchto detí je takmer nemožné.
Sú to bytosti vysoko kreatívne, ktoré neznášajú dogmatický, nepružný  spôsob myslenia,
dokážu vymyslieť kreatívnejšie a iné spôsoby vykonávania vecí, či už v škole alebo doma,
neuznávajú autority a nemajú pocit viny, ak ich niekto zastrašuje, alebo kritizuje,
nepreceňujú sa, neboja sa povedať čo si myslia, resp. čo chcú,
nevydržia dlho zaoberať či hrať s  jednou vecou.
častokrát  tvrdošijne trvajú už v útlom detstve na zdravom spôsobe stravovania, odmietajú jesť červené mäso a toto stravovanie odporúčajú i rodičom,
niektoré indigové deti vedia plynule čítať už v štyroch rokoch,
správanie indigových  býva akoby urodzené,
majú problém “zaklimatizovať” sa v škôlkach a školách a prispôsobiť sa,
veľmi často si spomínajú na príbehy z minulých životov, pri ktorých si dospelí myslia, že pracuje ich fantázia.
Raz som sa rozprávala s mamičkou 7 ročného indigového chlapčeka a po popise, čo znamená indigové dieťa mi porozprávala príbeh, kedy svojmu synčekovi, ktorý od útleho detstva miloval príbehy o rytieroch a takmer všetky jeho hry súviseli s týmto koníčkom , k šiestim narodeninám kúpila darček vo forme možnosti previesť sa na koňovi na jednej farme. Tento synček pristúpil ku koňovi s obrovským rešpektom odstúpil dozadu a povedal: Mami na toho koňa si nesadnem, ja som raz z takého koňa veľmi škaredo spadol…. Bol to šesťročný chlapček, ktorý nemal problém vyjadriť svoj strach, či odvahu – takže moja otázka adresovaná rôznym skeptikom znie:  prečo by si teraz vymýšľal, že spadol z koňa, a jednoducho mame iba nepovedal, že má strach, ako to obyčajne robil?  
Aké následky môže mať nesprávne pochopenie indigových detí?
V prípade, že výnimočnosť týchto detí nebude pochopená alebo nebudú správne usmernené, môže sa  stať, že budú označené diagnózou ADS (znížená pozornosť) alebo ADHS (hyperaktivita spojená s nízkou schopnosťou koncentrácie). Tieto diagnózy zaraďujú indigové deti medzi hyperaktívne, nezvládnuteľné, agresívne a koncentrácie neschopné.
Indigové deti často trpia nedostatkom pozornosti rodičov, ich nezáujmom, nedostatkom komunikácie, partnerskými problémami oboch rodičov atď.
Výrazne si pamätám skúsenosť, kedy som sa prvý krát stretla s indigovým dieťaťom Najprv prišla za mnou mamina, pretože hľadala odpovede na otázky typu: „Ako ďalej?“ , keďže jej trojročnému synčekovi diagnostikovali autizmus, pričom  pani doktorka z tejto diagnózy obvinila maminu slovami: “Mamička, Vy za to môžte. ” …??? A tak mamina hľadala  bod, o ktorý by sa mohla oprieť a zdroj, energie a vnútornej sily… Z osobnostného kódu takýto vážny problém nevyplýval, bol tam naznačený problém vo forme neokysličenia organizmu (a v tomto sme sa podľa mamičky zhodli i s pánom doktorom psychiatrom, ku ktorému chodili na akupuntúru. Dalo sa tomu problému  pomôcť (samozrejme bez najmenšieho zásahu do postupu  liečby a užívania liekov navrhnutého lekármi ) i cvičením a správnou životosprávou. Na nasledujúcom stretnutí bol už i synček, ktorý sa mi hneď po príchode vo dverách bez problémov pozeral do očí, komunikoval so mnou a mandalu s delfínmi, ktorú som mu dala vyfarbiť vyfarbil fialovou farbičku, čím jasne vyjadril svoje duchovné danosti…
Teória indigových detí má svojich odporcov
Vedci skeptici považujú teóriu indigových detí za výmysel niektorých ezoterikov a členov hnutia New Age. Argumentujú tým, že o indigových deťoch zatiaľ neboli vypracované seriózne vedecké štúdie. Sú spravidla toho názoru, že ide o hyperaktívne deti, prípadne deti s ľahšou formou autizmu (Aspergerovým syndrómom), ktoré sa len ťažko niekam zaraďujú. Ba čo viac, varujú, že je nebezpečné, aby rodičia pozerali na svoje dieťa ako na indigové a vychovávali ho ako niečo výnimočné.
Tu by som rada vyjadrila svoj názor, keďže týchto detí je “vraj” 80% (čo neviem posúdiť, pretože nepracujem s veľkou skupinou detí, moji klienti sú dospelí, veľmi často krát prichádzajú za mnou s partnerskými a “dospeláckymi” problémami, a k deťom sa veľmi často krát dostaneme “akoby náhodou”…) že nie len ku indigovým, krištáľovým,  či dúhovým deťom sa majú rodičia správať ako k výnimočným. Všetky deti si zaslúžia pozornosť, podporu a pochopenie svojich rodičov a zaslúžia si veľa, veľa lásky a trpezlivosti 🙂
Ako to vnímajú rodičia?
Tých pár mojich klientov-rodičov s vnímavými a intuitívnymi deťmi sa delí do troch skupín:

-pozorní rodičia, ktorí sa snažia vyhľadať informácie na túto tému, analyzujú, učia sa a sú ochotní zmeniť prístup k dieťaťu z autority – na rodiča, ktorý podporí;
– konzervatívni rodičia, ktorí to síce neodmietajú, ale majú problém prijať túto informáciu/skutočnosť (vtedy si vravím, že čas ukáže);

– no a samozrejme nájdu sa i skeptici…
Prečo sú tu?
Indigové deti sa rodia, aby pomohli zmeniť vzdelávací systém, náš spôsob stravovania sa, či rodinné štruktúry. Pomáhajú nám realizovať náš potenciál tým, že sa staneme prirodzenejšími a začneme viac počúvať svoju intuíciu.
in_deti
obr. prevzatý z: http://clanky.regeneracnecentrum.sk/2009/07/indigove-deti/
Existuje niekoľko typov indigových detí:
1. Humanistický typ:
je to typ, ktorý bude spolupracovať so širokými masami. Patria sem lekári, právnici, učitelia, predavači, obchodníci a politici zajtrajška. Budú slúžiť ľudom.
Tieto deti sú mimoriadne hyperaktívne a spoločenské – radi komunikujú kedykoľvek a s kýmkoľvek, sú priateľské. Fyzicky sú dosť nemotorné a veľakrát idú hlavou proti múru – zabudnú pribrzdiť. Nedokážu sa hrať iba s jednou hračkou, musia mať všetky hračky pred sebou a možno sa potom s nejakou chvíľu aj pohrajú. Tieto deti veľmi rýchlo obrátia pozornosť na inú vec, a preto je ťažké ich zamestnať.
2. Ideovo-orientovaný typ:
tento typ je viac zameraný na nápady a projekty, ako na ľudí. Sú to budúci inžinieri, architekti, dizajnéri, kozmonauti, piloti a vojaci. Už ako deti sú veľmi športovo orientované. Majú problém so sebakontrolou a radi manipulujú – v prípade chlapcov je to matka a dievčatá radi manipulujú svojich otcov. V tomto ich treba správne usmerniť a nedovoliť im manipulovať s ľuďmi – inak máte doma veľký problém.
Okrem toho je tento typ v pubertálnom veku náchylný na rôzne druhy závislostí, hlavne na drogy. Je veľmi dôležité neustále s týmito deťmi komunikovať, kontrolovať a navigovať ich.
Syn jednej mojej klientky – športovec, technicky orientovaný, problémový a indigový… ktorému po úraze neodporučili (resp zakázali) cvičiť, sa preorientoval na drogy… Číslo jeho minulej karmy súvisí s karmou šamanov – a keďže ako vieme, šamani sa častokrát do potrebného stavu/tranzu dostávali pomocou  holotropných látok, je prirodzené, že si podvedome zvolil tento smer… (dovolím si upozorniť skeptickejších čitateľov, že tu nejde o žiadne ospravedlnenie, ale o odpoveď na otázku “prečo a čo s čím súvisí”…)
3. Umelecký typ:
malý umelci a umelkyne medzi indigovými deťmi sú veľmi citlivé a často veľmi drobné.
Sú kreatívne a sú to umelci a učitelia zajtrajška. S čímkoľvek sa zaoberajú, koncentrujú sa hlavne na kreatívnu stránku tejto činnosti. Presadia sa aj v oblasti výskumu či chirurgie. Sú to prvotriedni herci. Už vo veku 4-10 rokov sa venujú rôznym druhom umenia. Rovnako ako ostatné indigové deti, nevydržia dlho zaoberať sa jednou vecou.
4. Interdimenzionálny typ:
štvrý typ indigových detí sa líši od ostatných hlavne svojim vzrastom – sú väčší a veľmi vyspelí. Ročné či dvojročné deti odmietajú vašu pomoc a najradšej robia všetko sami. Sú medzi nimi budúci filozofovia. Oni prinesú základy novej viery a myslenia.
Nasledovné informácie sú z anjelských channelingov – Daeduwen & Rafael: zdroj: http://angelarium.wordpress.com/2010/06/01/indigove-kristalove-a-duhove-deti-ake-su-a-co-je-ich-uloha/
Indigové, krištáľové a dúhové deti
Indigo sú veľmi výrazné osobnosti, až natoľko výrazné, že ľudia na ne reagujú veľmi intenzívne. Buď ich milujú, alebo ich neznášajú; indigo sú jednoducho ako veľmi surové kryštály ešte nevybrúsené, a vypustia z úst čokoľvek bez toho, aby si najprv premysleli možné dopady. Pretože jednoducho na to majú právo; pretože sú také, aké sú. To je prvotná fáza na postup do fázy krištáľového dieťaťa.
Čo dokážu krištáľové?
Krištáľ je ideálny žiarič; kremeň, ktorý je jeho základom, je dokonalý kryštál. Je to oxid kremičitý,  SiO2. Jeho molová hmotnosť je 60…  Jeho súčet je šesť a šestka znamená lásku. Nula je obohatenie mocou. Kryštály vo všeobecnosti sú vynikajúce žiariče; najlepšie sú vtedy, keď sú prírodné. Niektoré kryštály nemajú konkrétny tvar, sú amorfné. Kremeň sám osebe dokáže nadobudnúť amorfné formy; ale ak sa bavíme o krištáli, tak to je čistý kremeň bez prímesí. Čo znamená, že jeho žiarenie je univerzálne. A tu sme pri tom, čo vlastne robia tie krištáľové deti. Sú to žiariče.
A zároveň výborné čističe; krištáľ je úžasný prostriedok na upokojenie, schladenie. Vyžaruje na určitej frekvencii a upokojuje ľudí. Pôsobí na nich; ale bez toho, aby si to ostro uvedomovali.
Indigo pôsobia tak, že im človek začne odporovať a tým sa učí; krištáľové pôsobia nenápadne a ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva. Zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia daného človeka. Preto sa na krištáľové deti naväzuje veľa nízkych vibrácii; to nie je tým, že by ony samé boli v podstate zlé, ale o to, že prirodzene tieto nízke vibrácie priťahujú. Sú to výborné transformátory, spoločne s tým, že vyžarujú. Odvádzajú teda nízkovibračné energie a vyžarujú vysokovibračné. Nie je náhoda, že v zemskej kôre dva najrozšírenejšie prvky sú práve kyslík a kremík; v podstatnej miere sú viazané v kremičitanoch, ktoré sú odvodené od kremeňa. Všetko so všetkým súvisí celá Zem (Gaia) pôsobí ako jeden veľký kryštál. S rôznym zafarbením na rôznych miestach a s rôznou kvalitou. Ale tak či tak je Zem vlastne len obrovský kryštál odvádzajúci nízkovibračné energie a vyžarujúci vysokovibračné. Keby to tak nebolo, tak tu ľudstvo ako také už dávno nie je; a už vôbec nie je tam, kde je dnes.  Krištáľové deti sú vlastne také, ktoré rezonujú so Zemou ako takou. Gaiino číslo je šesť; kremeň je hlavný prostriedok jej pôsobenia. 6-0; moc Gaie je v krištály.

obr. prevzatý z:http://magazin.atlas.sk/spektrum/poculi-ste-o-zazracnych-indigo-detoch/747777.html
Dúhové dieťa je konečný produkt vývinu; nastupuje po indigo a krištáľovej fáze. Dúha je vyjadrenie spektra. Tie predošlé stupne sa odlišovali aj spôsobom pôsobenia, aj tým, čo vlastne robia. Indigo nečistia; kryštálové áno. Oba pôsobia odlišne, ale pôsobia veľmi silne, na rozdielnej úrovni. Dúhové deti kombinujú najlepšie schopnosti oboch. Žiaria podobne silno ako indigo; ale oveľa nenásilnejšie, v tom sa viac podobajú kryštálovým. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili; v tom sú podobnejšie indigo deťom. Pretože indigové, tým, že nútia veľmi surovým spôsobom ľudí na seba reagovať, podnecujú čistenie emócií, hlavne potláčaných. Takže dúhové sú žiariče, ktoré podnecujú ľudí čistiť sa… a zároveň do nich pretláčajú veľmi nenápadne vlastné naladenie. Dúhové sú ladičky; ak sa stávame dúhou, stávame sa všetkým spojeným do jedného plynulého útvaru. Bez nejakých ostrých hrán a bez extrémnych výkyvov hore a dolu. Teda… výkyvy sa samozrejme môžu vyskytnúť. Ale rýchlo sa vyrovnávajú. Dúhové deti sa automaticky čistia a automaticky pôsobia spojito na všetkých frekvenciách. Kým krištáľové pôsobia na jednej frekvencii, dúhové pôsobia v spektre; pôsobia na rôznych ľudí rôzne. Jednoducho vyžarujú veľa farieb naraz; veľa odtieňov seba naraz. Sú veľmi prispôsobivé a nekonečne premenlivé; dokážu sa presne naladiť na potrebnú vlnu a veľmi rýchlo zmeniť vlnu a naladiť sa na ňu rovnako presne ako predtým. Ak je okolo dúhového dieťaťa trebárs päť ďalších ľudí, z ktorých každý „vysiela“ na inej frekvencii, tak podľa toho, s kým práve komunikuje, je vyžarovanie dúhového dieťaťa identické alebo veľmi blízke vyžarovaniu daného partnera. V tom je ich majstrovstvo; dúhové deti jednoducho dokážu v ľuďoch vyvolať to najlepšie iba tým, že s nimi komunikujú a tak ich nenápadne vedú k tomu, aby presne takí boli najlepší, akí môžu byť.
kvapky dúhy
obr. prevzatý z: http://fotky.sme.sk/fotografia/211817/kvapky-duhy
Stručné zhrnutie:
Indigové deti – ich motto voči svetu je „rob so sebou niečo, pretože takto nemôžeš ďalej fungovať!“ Podnecujú ľudí k tomu, aby sa snažili správať rovnako ako ony; zdanlivo netolerantne, ale v skutočnosti tak, aby po nich nikto nemohol skákať a aby boli schopní vyjadriť svoje názory a netlmiť ich v sebe
Krištáľové deti  – ich motto voči svetu je „pomôžem ti očistiť sa a dám ti také naladenie, pri ktorom budeš ľahšie fungovať“. Krištáľové sú skryto pôsobiace bútľavé vŕby, ktoré odvádzajú nízke vibrácie do Zeme – niečo ako predĺžené ruky samotnej Gaie, ktorá potom tie nízke vibrácie transformuje na vysoké. Preto je stále v tom pozitívnom spektre emócií, preto je taká tolerantná a trpezlivá voči vám všetkým. Zároveň krištáľové ľuďom ponúkajú samotnú vyššiu vibráciu Zeme, aby im vďaka tomu bolo ľahšie na duši a aby videli svet z tej krajšej stránky.
Dúhové deti – ich motto voči svetu je si dokonalý taký, aký si, a ja ti pomôžem vidieť to, aby si tak mohol fungovať stále.“ Dúhové deti sú spojité žiariče. Nečistia priamo, ale nepriamo. Nepodnecujú príliš agresívne, ale podnecujú. Vyťahujú z ľudí to najlepšie. Tak, ako indigové ľudí provokujú, dúhové skôr hladia. Tak, ako krištáľové pôsobia priamo cez seba, dúhové ukazujú vlastným príkladom a teda si zachovávajú vlastnú energiu a zároveň pomáhajú ľuďom tým najlepším spôsobom; tak, že ich nechajú nenásilne pomôcť im samým Preto sa pri nich ľudia tak dobre cítia.
Čoho by sa mali tie jednotlivé typy vyvarovať?
Tie typy sú vlastne len vývojové stupne. Kým nezvládneme jedno, nemôžeme postúpiť na ďalšie, pretože by nás to zničilo. Indigové deti to majú v živote ťažké. Vďaka tomu, že na nich ľudia reagujú tak rozporuplne, tak sa samy musia vyrovnávať s tým, že nie všetci ich majú radi. Ale tam je jedna dobrá pomoc; stačí dosiahnuť uvedomenie, že oni sú zodpovední len za svoje pôsobenie; nie za reakcie okolia. Ak sa im to podarí zvládnuť – prijať do seba – môžu postúpiť ďalej na krištáľové štádium.
Ak je niekto krištáľový, tak by mal mať silné napojenie na Zem (alebo na Gaiu), pretože ak nie, veľmi ho vyčerpáva to neustále čistenie. Krištáľové deti ako prirodzené čističe bojujú s únavou; ak sa dostatočne nenapájajú na Zem samotnú, ak sú oddelené. Okrem toho, ľudia za nimi radi chodia preto, lebo sa pri nich zbavujú toho, čo ich trápi. Tým ľuďom je ľahšie; ale krištáľové dieťa, ak nie je dostatočne napojené na Zem, sa s tým ťažko vysporiadava. Krištáľové si musia dať pozor na to, aby ich ľudia nezačali využívať príliš; a keď cítia, že už nevládzu ďalej, tak by si mali dať od ľudí pauzu do najvyššej možnej miery. Oddychovať osamote a najlepšie v prírodnom prostredí; tak ľahšie načerpajú energiu Zeme. Gaia im veľmi intenzívne pomáha práve preto, že sú to v podstate jej priame výbežky; krištáľové deti mávajú veľmi silnú väzbu na prírodu ako takú. Aj rastlinám a zvieratám sa u nich darí lepšie ako inde; ich energie sú navzájom kompatibilnejšie ako u iných ľudí. To je dobrý ukazovateľ, že niekto je krištáľovým dieťaťom; po prvé tá funkcia bútľavej vŕby a po druhé veľmi dobre prosperujúce životné prostredie v ich blízkosti.
Čo sa týka dúhových… tie vlastne nemajú nejaké špeciálne slabiny. Ale dôležité je, aby ostali vo svojom strede – ak neustále vyžarujeme na rôznych frekvenciách, môže sa stať, že sa začneme identifikovať raz s jedným prúdom, raz s druhým prúdom a to môže viesť k tomu, že začneme mať zmätok v tom, kto vlastne sme. Keďže pri rôznych ľuďoch dúhové deti pôsobia rôzne, pretože vyžarujú inú farbu (a zároveň nenápadne dodávajú ostatné farby spektra), môžu mať problém s identifikáciou samých seba. Môžu dokonca upadať do depresií, pretože nadobúdajú pocit, že strácajú vlastnú identitu. Že prestávajú byť samými sebou a iba reagujú na zvyšok sveta. Ono je to tak… ale dúhové deti by si mali uvedomiť, že je to jednoducho ich poslanie. Meniť sa tak, aby vyhoveli všetkým, ale zároveň ostať dostatočne sami sebou na to, aby ostatní nemenili ich. To je pre ne veľmi ťažké. Tiež im robí dobre pobyt v ústraní; raz začas. Vtedy sa zosúlaďujú so svojím vnútrom a nachádzajú svoj stred
Ak dúhové dieťa stratí vlastnú identitu, bude si ju opäť hľadať a skĺzne do fázy, kedy bude ostro vystupovať proti ostatným – a to je fáza indigo. Odtiaľ môže ísť znovu do krištáľovej fázy a ak sa mu podarí zvládnuť ju, znovu do dúhy; ale krištáľové tiež môžu poklesnúť na indigo. Je to neustály proces hľadania seba a zmeny svojho pôsobenia. Tie fázy sú nevedomé; ale ak je človek aspoň vo fáze indigo, bude mať tendencie stúpať vyššie a oscilovať potom medzi týmito troma fázami.

Reklamy

37 thoughts on “Indigové, krištáľové a dúhové deti

  • Mirka,

   veľmi sa ospravedlňujem za oneskorenú reakciu;

   – z dátumu narodenia sa dá zistiť povaha, charakter, nadanie, smer ale i životná úloha bytosti. Dá sa zistiť zaťaženie, či naopak úspechy prenesené z minulej karmy. Niekedy je typ dieťaťa/bytosti jasný, niekedy sú čísla nejasné a určenie potrebuje nejaký čas…

   Nemusíme však použiť napr. numerológiu na to, aby sme zistili aký kto je – stačí aby sme pozorovali a zistíme oblasť, v ktorej ktorákoľvek bytosť vyniká. Každý z nás je iný a každý z nás je originál, presne tak, ako i naše otlačky prstov sú vždy iné a nenapodobiteľné…

   Deti nie sú nadprirodzené, sú výnimočné svojimi rýchlymi a správnymi reakciami, pri ktorých však – žiaľ – častokrát dospelí vydedukujú, že “to dieťa má skvelú fantáziu, či predstavivosť”… namiesto toho, aby sme sa zastavili, porozmýšľali a pospájali si súvislosti…

   Áno, v podstate ste si na otázku odpovedali, stačí pozorovať a zistiť nadanie – deti nemusíme “škatuľkovať” do typov, je to však dobrá pomôcka na odrazenie sa, zorientovanie sa, či rozdelenie. Častokrát sa stáva, že sa deti prejavujú pri rôznych situáciach rôzne – raz ako indigové, inokedy dúhové… – nezdá sa nám to, deti reagujú na konkrétnu situáciu, rýchle sa orientujú…

   V podstate ide stále o to isté, deti (a častokrát nie iba deti…) potrebujú pozornosť, pochopenie, dôveru i lásku. Prečo dieťa nepochváliť, ak sa nám páči čo urobilo? Prečo ho však hrešiť a označiť za problémové, za niečo, čo chce riešiť inak ako rodič/učiteľ/dospelý…? Je skutočne náš “dospelácky” spôsob ten správny?

   V podstate by sme sa mali učiť navzájom…
   Ľubica

  • Martinka,

   i Vám patrí odpoveď, ktorú som vyššie odpísala Mirke 🙂

   Želám veľa radosti pri pozorovaní a zisťovaní “typu” resp. odlišností Vašich detí- iste si všimnete veľa jemných detailov a úžasných rozdielnych reakcií, ktoré nám často pri povrchnom skúmaní unikajú, ak si však nájdeme čas a zahľadíme sa hlbšie/skúmavejšie, stojí to za to.

   Opäť – napriek názvu indigo, krišťáľ, či dúha (ktoré slúžia na orientáciu) nejde o výnimočnosť, ale úžasné vlastnosti detí a predovšetkým ide o energiu, vibrácie, hĺbku… 🙂
   Ľ.

 1. chcela by som sa spytat, ze ci ludia co sa nenarodili ako indigo krystal alebo duha, co su oni, a dokazu vystupit na nejaku s tychto pozicii?… Pochopila som ze ked som raz indigo mozem ist vyssie…. ako zistim ci som jeden s tychto typov teraz v dospelosti? dakujem

  • Monika,

   nech kráčame kamkoľvek, vždy stretneme niekoho, kto ide oproti, kto stojí, či kráča rovnakým smerom pomalšie, niekto okolo nás doslova prebehne a niekto našu cestu skríži na chvíľu, iný na dlhšie…

   V každom prípade nie je potrebné hnevať sa na niekoho, kto kráča oproti nám a presviedča nás, že jeho smer je správnejší… je treba byť pevný, odhodlaný a veriť svojmu cieľu, nedať sa zneistiť cieľom niekoho iného, aj keď v podstate nejde o cieľ ale o cestu a skúsenosti, ktoré na ceste získame… toľko k opozičným reakciám pána “Jerguša”…, ktorému sa týmto ospravedlňujem za vymazanie komentárov (verím, že mám na to právo i bez zdôvodnenia – nemám však problém vysvetliť dôvod – som skôr za hľadanie a odhaľovanie súvislostí pokojnejším a jemnejším spôsobom, bez vyvolávania zbytočného napätia, ktorého je na Zemi viac než dosť… avšak viem že i napätie a chaos sú v rámci jednoty protikladov dôležité, čiže ho prijímam, ale nezdieľam, či úmyselne nevyvolávam – aj keď (budem sa opakovať) ide o energiu, vibrácie, či pozornosť… a tie vibrácie sa prejavujú rozdielne v povahe ľudských bytostí melancholickejších, inak cholerickejších, sangvinickejších, či rezervovanejších…

   Každý z nás má svoj cieľ, svoje sny, svoju povahu, skúsenosti, či stratégiu – a ako som uviedla vyššie – práve vďaka nim sme odlišní – svet by nebol zaujímavý, keby sme všetci boli rovnakí a cesta by začala byť nudná, keby sme všetci kráčali rovnakým smerom a rovnakou rýchlosťou – bolo by to “uniformované, stiesnené a nezaujímavé” – absentovala by tam sloboda a možnosť voľby…

   ***

   I Vám patrí odpoveď vyššie, dá sa to odpozorovať, vo Vašom prípade “veriť pocitu” a áno, dá sa stúpať – v postupe indigo, krištáľ, dúha nejde o nič iné ako o duchovné napredovanie, o hĺbku, o pochopenie/nájdenie seba samého, pochopenie odkiaľ kráčam a kam, prečo a čo za to…
   a žiaľ, dá sa i “vrátiť”…

   Je to o zodpovednosti voči sebe, voči životu, Zemi, Univerzu. Život nám dal slobodnú voľbu a my sa môžeme rozhodnúť, môžeme stúpať po schodoch pochopenia, ale môžeme na jednom schode stáť i niekoľko životov… Indigové, krištáľové, či dúhové bytosti nie sú výnimočné – sú “iba” skúsenejšie… tieto skúsenosti len tak “nedostali”, ale počas minulých životov nepostávali, či nepospávali, ale “odšľapali” si kus cesty a práve vďaka jamám, kameňom, koreňom, konárom, či iným prekážkam na ich ceste sú “vnímavejšie, pozornejšie, intuitívnejšie”…

   Ďakujem za otázku a želám veľa harmónie, lásky, krásy a síl
   Ľubica

   • Jeeej dakujem za krasnu odpoved. ja sa snazim stale viac spoznavat saba sema momentalne hlavne v meditaciach , ktore mi v poslednychn dvoch rokoch posunuli vnimanie, ituiciu a takto trosku dopredu, samozrejme chcem na sebe pracovat a preto sa o mnohe veci zaujimam a preto som sa sem aj dostala… zelam Vam vsetko dobre, spokojny zivot plny lasky a usmevu. 🙂

   • zivot je v protikladoch aj dobro a zlo

    zlo je pozitivne aj negativne
    dobro je pozitivne aj negativne

    pozor na to , ludia posledne roky robi fatalnu chybu v tomto

    zatvarat oci pre zlom je velmi velmi nezdrave… potom sa nenaucime co na to plati…naozaj…

   • ako hovori pani lubica, indigo krystal hore dole, je to jedno ano…

    ale tu je v sucanosti epicka konfrontacia bytosti, ludia VS ine uvedomelejsie bytosti…

    uvedomlejsie bytosti dennodenne beru na seba karmu druhych aj ked im to neraz kazdy vycita… no je to jedina moznost oslobodit ludi, a davat im amnestiu…takouto formou, aj ked vztah tychto bytosti “je dost neosobny” voci ludom, prisli tu hlavne zachranit zem, ich matku…a tak skrze to sa snazia pochopit ludi…aj tym ze sa stavaju nimi, niekto by povedal pod svoju uroven, ale urcite bytosti si to sami vybrali ako trest za to ze sa povysovali, no povysovanie nie je az take zle ked sa robi dobre, problem je ako co s tym ked sme dole…. komplexi su zakazane, preto ze malo je zle, byt slabi je zle, co potom ako pomoct. prave v bezmocnosti sa rodi tuzba po spojeni a potom primene toho co je “vyssie” a doplni nas “hendikep” malocennosti niecim cim prevysuje on a tak sa dve osoby zharmonizuju v doplneni , nie na silu vyrovnani sebavedomia…. velky problem ke preruseny konkat cloveka so zemou, je to velmi problem, usti do roznych psychickych poruch ako depresia, potom sa ludia rozhodnu vymenit depresiu za stastie a zacne sa nekonecny zmotany zly kruh pozitivizmu, s ktorym prisla silvova metoda, realny kontakt so zemou usti CEZ pocit nuli a trpkeho ponizenia, no clovek co vedie ku kontaktu so zemou, by mal drzat “pacienta” “pacientku za ruku v depresii a ukazat mu svetlo na dne psychiky, inak sa moze pacient stratit a zamknut este viac do svojho sveta, ak ho vediet niekto kto to nezazil… zena je zem, proste sa to neda popriet ale popierame casto prirodzene veci ktore ine narody povazu za normalne, a duchovne a ucty hodne…zena je sice nula, lebo ma rovinu zeme, aby sa mohlo sadit semeno….ale netreba zabudat mile damy ZE ZENA JE PRVA, pretoze intuicia je skor ako hlava…

 2. Dobrý deň chcela by som sa spýtať či je moja dvanásťročná dcéra krištáľové dieťa. Už od malička má v záhrade strom na ktorom sedí každý deň. Aj keď bola zima chodila akoby povinne a príde veľmi kudná. Spojenie s prírodou má väčšie než som si myslela. Cvičenie psov jej ide lepšie než dospleým. Jediný trik ktorý vie pes jej krstnej mamy je ten čo ho naučila ona. Starká má mačky aj tam chodí každý deň a všetky zvieratá proste lezú za ňou. Akoby ich priťahovala a len ona ich dokáže ukľudniť. A nielen zvieratá. Raz sme strážili jej dvojročného bratranca a mňa neposlúchol, prišla k nemu ona a olalá už išiel. Včera prišlo ďaľšie prekvapenie. Vbehla do obývačky a povedala, že vidí auru. Že jej aura je bledunko modrá – až krištáľová. Keď povedala krištáľová trochu som zamrzla, pretože som si deň pred tým prezerala stánky o nich ( na stránke o bábätkých a pod.). Má vea kamarátov, na firemnej akcii si našla kamarátku po prvých piatich minútach. V škole jej to ide dobre, niekedy ju žiadajú aj o doučovanie. Hovoríme si všetko, máme veľmi pevný vzťah a tak aj záujemcov, chlapcov by nebolo málo. Ďakujem Sabína.

  • no…pozor na to co viete “viac ” ako deti… deti su dobre presne ako su , nevedia inak konat ako v zakonoch vesmiru vzdy… deti skor “podvedome” v bdelom sneni ( nie pocas spanku ) riesia vacsinou VAS , rodicou, robia to formou lasky , skopiruju vase myslenie a vy si castokrat myslite ze to ony rozmyslaju tak….. vela rodicou velmi rychlo strava kontakt s detmi, ale deti su rafinovane, a hraju vasu “zamotanu” hru mysle s vami… tak sa vam snazia priblizit “formou lasky” byt vami.

   byt vami znamena “nedualita dvoch osob, ale jednota dvoch osob v jedno…bezna dannost u ludi ak nemaju umele ja , “je chodit jeden cez druheho ako jedno”

 3. …veľmi pekné odpovede…stotožňujem sa s vašimi myšlienkami pani Ľubica a prajem Vám veľa síl a krásnej energie, ktorú máte v sebe…:)
  Ďakujem, radosť čitať také vety..:)

 4. Dobry den. Ja som si takmer na 100% ista, ze moja dcera je kristalove dieta. Nasvedcuju tomu vsetky okolnosti a prihody, ktore sme doteraz zazili, a to ma iba 15 mesiacov. Aj vyroky ludi okolo nas. Toto je vsetko krasne, ja sa len obavam, ze zlyham. Bojim sa, ze sa budem bat. Ze jej neposkytnem to co potrebuje a hlavne tu harmoniu v rodine, ktoru urcite nedokazem zabezpecit resp. udrzat … nepochybujem o tom, ze jej budem verit vsetko co mi povie a ze jej budem davat vsetku moju lasku a este viac, ale nie som na to vybavena, aby som to vsetko pochopila a spolupracovala.Nechcem ju pokazit. Tak ako na to? Inak nema rada svojich rovesnikov … radsej ma väcsie 4+ rocne deti a dospelych, ale aj tych si zodpovedne vybera … 🙂 Dakujem, Anna

  • cipana, rad pomozem vysvetlit veci… no strach je prirodzeny ten nezastavite len tak lahko, nemoct sa bat sposobuje paranoie u ludi, zakaz strachu je tlacit ho pod poklicku sa natlakuje a moze sposobovat chronicke zamotania sa , nevedomost je taktiez prirodzena , i viera v cokolvek, ale treba mat riadny kompas vo fantazii aby sme trafili spravnym smerom, na to sluzi hlava, ale ta ak sa neriadi podla cinou, je zbytocne ju snad pouzivat, treba poriadne vzdy odsledovat co sa deje, a snazit sa to popisat co najpresnejsie, kazdy moze vediet “ako veci su” a sluzi vzdy ako kompas kde kolvek….

 5. Dobry den, aj moj syn( 16 mes) je podla vsetkeho krystalove dieta. vzdy bol kludne babetko, velmi malo plackal, ale malo spinkaval, casto sa pozeral – ani nie do oci ale nad hlavu, ako keby chcel vidiet auru ludi. Momentalne mame doma velmi velke nezhody a syn na to reaguje neskutocnou podporou. stale ma obijima, ked som neni snim vyhladava ma, snazi sa ma co najviac objat. podporit ma, akokeby mi chcel ukazat ze on tu je pre mna a ze mi pomoze……a ešte jedna vec ktoru som si vsimla, miluje šum vetra a slnko. ked slnko zapada sme na zahrade tak mu postavi celom aj na pat/ desat minut bez pohnutia a ako keby cerpal z neho energiu. pride mi to casto krat, take zvlastne. a tak isto to aj je ked sa v izbe zažne svetlo – ukazuje prstom smerom k svetielku a zacne sa tesit. niekedy si aj klakne a diva sa na svetielko veeelmi dlho…..uvidime co bude dalej. uz sa velmi tesim.

  • krystal je velmi utocne dieta a neposedne, kedze ma nervy na zlo 🙂 pochybujem ze je krystal , krystal je ciste milovanie a meni zle na dobre, akonahle ale venuje pozornost zlym veciam neobyma ale ma doslova a do pismena prirodzene nervy aby pohol zlom a nastokol si do na hrud a tak ho premenil na dobro… samozrejme ak mu nesvieti krystal moze to byt pre neho jedovate ako pre kazdeho ked sa nechrani, krystal bezne na seba nabaluju zlo aby sa im tvorila krystal energia…sama…

  • neviem ci blbost nie je vas komentar, kedze pisete nieco co nehovorite… ak mozem poradit treba sa zamysliet co je to nemat rad, podla mna je to nevenovat pozornost, existuje jedna tazko pocujuca pravda, ale jej sepot som zacul , mame radi vsetko… je to vlastnost srdca… zo zleho mame prirodzene strach…

 6. Dlhšie som sa chcela viac informovať ohľadne indigových detí a tento článok mi veľmi pomohol. V budúcnosti by som sa totiž chcela venovať elementárnej pedagogike. Ďakujem 🙂

  • elementarna pedagogika sa nemusite ucit, ak sa jej chcete venovat, vsetko je uz daneee treba to len vediet citat, a ak rada riesite teda problemy treba vypozorovat v prirode co na co pasuje a ako riesi priroda konflikty… medzi elementami…. zakladne elementy nie su jedine , element moze byt cokolvek

 7. Dobrý den. 🙂 Je mi 14 let. Už dvakrát jsem si dělala test aury. Výždy mi vyšla křišťálová. Četla jsem popis kříšťálů na mnoha stránkách (třeba: http://www.samanizmus.cz/ostatni-nabidka/pribehy-k-pouceni-z-praxe/krystalicka-aura-krystalicke-deti/) a vždy jsem se v něm viděla. Chci se zeptat, jestli z nás křišťálových vyzařuje nějakáká specifická energie. Myslím to tak, že když nás potkáte, jde cítit něco jiného, než u “normálních” lidí. Děkuji. 🙂

 8. Dobrý deň, mám indigového syna. Nieje to vôbec ľahké. Nemal ani dva roky, rozprával čisto, takže mu bolo až veľmi dobre rozumieť. Vymýšľal si rôzne veci a ja som sa hanbila. Stalo sa, že neznámi ľudia na ulici alebo v obchode komentovali, ako neviem vychovávať dieťa. Začal chodiť do škôlky a problémy pokračovali. Takmer každé poobedie sme ho nemohli nájsť medzi deťmi, vyhľadával miesta kde bol sám. Nechápala som, ako to učiteľky brali na ľahkú váhu. Najhoršie bolo v 1. a 2. ročníku ZŠ. Nik sa ho nemohol dotknúť, musel sedieť sám v lavici, nevedel pracovať v skupine. Samostatne vypracoval zadané úlohy lepšie ako spolužiaci v skupine. Má viac starších súrodencov, takže nás v škole poznali a to bolo šťastie, lebo p. učiteľka nám povedala, že sa správa ako týrané dieťa. Viackrát som si poplakala, dokonca aj pred p. učiteľkou. Tiež v noci dobre nespával a odmietal chodiť do školy. V prvom ročníku sa niekoľkokrát aj vybral zo školy domov. Vtedy som hľadala inú pomoc, ako od psychológa a neurológa, ktorí mu diagnostikovali ADHD a dostala som kontakt na pani, ktorá pomohla známej od známej… Od nej som prvýkrát počula výraz indigové dieťa. Takže som sa najprv zľakla, čo za neznámu chorobu to má. Vysvetlila mi, že sa nemusím báť, len že je iný, nech si kúpim knihu o indigových deťoch, aby som ho vedela pochopiť. Aj tak sa mi to moc nedarí. Vie ma neskutočne vytočiť, ja sa ovládam ako sa len dá. Keď už vybuchnem, začne ma stískať, bozkávať, rozprávať pekné slová, takže zistím, že som zlyhala. Veľakrát som si vravela, prečo nieje obyčajné dieťa, ako jeho súrodenci. Dnes má 13 rokov a neprejde týždeň, že by sa neopýtal, či musí ísť do školy. Dokonca mi navrhol, aby ho p. učiteľka chodila učiť domov, alebo nech ho učím ja. Má tendenciu si navodiť bolesti brucha, hlavy. len aby zostal doma. Učí sa dobre, šikanu som vylúčila, preto mi je to ťažké pochopiť. Je ale pravda, že vnútorne odmietam myšlienku, že je iný, porovnávam ho so súrodencami … proste trpíme obaja. Nehovoriac o manželovi, ktorý nemá tušenie, čo je to indigové dieťa. Prosím poraďte, aspoň pár viet na povzbudenie.

  • Odporučil by som prečítať publikácie od Allana Schore a od Sebram Fischerovej. Sú to zvláštne psychické stavy v interakcii s reguláciou afektov. Zároveň práve HeartMath inštitútu hovoria o tom, že tieto deti sú zrejme schopne zharmonizovat svoje systémy tak, že jež harmonizovanej pole mozgu s poľom srdca a vtedy nastáva harmonizácia s bioenergetickym poľom Zeme. Informácie z tohto poľa sú k dispozícii cez funkciu intuície v zmysle Jungovej Typológie. Zvyčajne vývoj pravej hemisfery zastal na určitom stupni vývoja a generuje frekvencie blízko poľa Zeme. Je vhodne dát zmerať parametre autonómneho nervoveho systému a určiť výšku vagoveho tonu, čím sa určí interval homeostazy. Pokial je nízke, ventralna časť parasympatika je zvyčajne odstavená a rytmus srdca je modulovany dorzalnou častou parasympatika – vtedy dieťa ťažko alebo vôbec nie je schopne vnímať emócie používané v sociálnych vzťahoch. Dieťa má nízku variabilitu srdcového rytmu a často má poruchy zažívacieho traktu. Je potrebné zmerať tvorbu kyseliny zaludocnej, môže mat zníženú o cca 20%. To tvorí predpoklad na vznik celého spektra chorôb , ktoré sa začnú prejavovať po 40tke, hoci klinicke príznaky je možné vysledovat prakticky od vzniku koliky, cez detské ekzemy, alergie a pod. Porgesova Polyvagalna teória autonómneho nervoveho systému spolu s prácami LeDouxa, Damasia a dalších ohľadom centrálneho nervoveho systému vytvorili predpoklad na interpretáciu vzniku vedomia, systéme regulácie homeostazy cez princípy väzby s matkou umožňujú nielen interpretovať pozorované javy u týchto deti, ale cez techniky neurofeedbacku navrhnúť riešenia ktoré umožňujú zvýšiť interval reakcie centrálneho vagoveho komplexu, riešiť problematiku emocii strachu a obáv, hnevu a ľútosťou, ktoré sú zvyčajne dominantne. Citlivá amygdala vnútila zároveň rozvoj ľavej hemisfery a pokial Sú frekvencie mozgu v hladinách frekvencie Zemského poľa, zachováva sa funkcia intuície, zvyčajne introvertneho zamerania. Výsledky modernej neurobiologie umožňujú interpretovať symbolické vyjadrenia vedeckou terminológiou ako aj realizovať primerane intervencie s cieľom zvýšenia kvality života dieťaťa a rodičov.

 9. ja mam tiez indigove dieta ma uz 20 rokov nikdy sme ju nevedeli pochopit nevedela som ze je ina mam s nou velke problemy zacala pit asi tym upozornuje ze pochopte ma a budte na mna mily teraz uz chapem ale stale sa neda vie ma vytocit velmi uz som na konci so silami je velmi citliva vsetko vnima inak neviem co budem robit

 10. dobry den ja sa chcem tiež spítat či je moj syn indigové dieta alebo má len poruchy správanie ako to rozlíšit.ale jedno viem že je uplne iné ako ostatné deti. ked sa narodil bol užasní velké oči mu žiarili bol usmiaty niektorí sa ho mu báli pozriet do očí vraj má sylní pohlad .spanie bolo horšie ,začal rychlo rozprávat a preto koktal.na naštevu ked nám niekto prišiel ani na sekundu sa nezastavyl stále robyl zle aj detom,prekrikol ,skákal to roby aj do teraz.detom ubližuje vonku .do školky nechcel chodit utekal mi domou ostával len do dvanactej a čakal sám pokym neprídem domou.a správanie doma mal uplne iné. všetko musí byt ponom ja ho nezvládam a mám pocit že som ho zle vychovala.je lemi citlivy , vnímavy,maznavy,žiarlivy.urážlivy ,bojazlivy.tvrdohlavy,nervozny.on má skoro všetky vlastnosti.má dvojitu tvár.

 11. Ja mam asi tu schopnosť, ale nedokážem, nevladzem to ovládať! Možno si pomyslite o mne, ze som blázon, ale mam to aj na papieri, ze som ina, ze mam niečoho viac ako ostatní. Trpievam bolestami hlavy, zistili mi na magnete, ze mam trosku viac buniek vyvinutých ako by mali byt. Myslím, aj keď spim, teda nespim, ale bdiem. Som výbušná, no zároveň citlivá. Rozpoznam dobrých a zlých ľudí, nikdy som sa nezmýlila. Nie som médium, nestudovala som, nemeditujem, len žijem svoj život. Nedokazem nemysliet, aj keď som niekde, kde len čakám, počítam, odpočítavam. Vždy musim mať parne čísla, ci na účte, či v domácnosti a bolo by toho veľa. Mám už tridsať a to, že som iná viem 5 rokov. Moje oči menia farbu podľa toho ako sa cítim..

 12. práve mi povedala jedne pani ,že moj syn je duhove dieta,od mala je iný než ostatý velmi živý výbušný a citlivý,neviem čo mám s ním robit povedala mi že je nezvládnutelný a to bude mat 5rokov.máme problém takmer zo všetkým,ja som strašne vyčerpaná z toho všetkého čo je schopný spravit za 1den,fakt neviem ako mám ist dalej aby som sa nezbláznila s neho.a to mám ešte mladšiu dceru ktorá všetko opakuje…prosím Vás,dajte mi dáku radu ako nanho,dakujem velmi pekne

 13. Pozdravujem všetkých, ak to tu ešte funguje tak by som sa chcela opýtať alebo poradiť či má niekto problém s chodením dieťatka do škôlky(s adaptáciou).Viem, že moja malá je krištáľová alebo dúhová(toto presne neviem) má 3,9 roka.Nastúpila do škôlky a po pár dňoch tam už nechcela vôbec chodiť. Chce byť doma a nechýbajú jej deti ani škôlka a ani škôlkárske aktivity, vždy mi povie, že ona potrebuje iba mňa.Máte podobné skúsenosti?A čo ste potom urobili_My zvažujeme odhlásiť zo škôlky a neskôr uvidíme, len všetci z okolia tvrdia, že v škôlke sa veľa naučí a doma nie a že potrebuje socializovať sa.A malá nato mi odpovie že ona potrebuje iba maminku.Ak máte podobné skúsenosti tak prosím napíšte.Ďakujem

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s